Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dağ

8

Ayrıca bkz: Dağcılık, Dağ Keçisi, Yanardağ, Dağ Yolu (Patika), Yeşil Dağ GörmekRüyada dağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile tabir edilir. Dağın üzerinde bulunmak, kadri yüce birine yakın olmaya; dağı çıkarak tepesine ulaşmak, yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete; dağdan inmek, makam ve rütbe kaybetmeye; dağdan düşmek, halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe; düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak, meydana gelecek zarara; dağın yerinden kopması, bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına; dağın titremesi, milletin uyanmasına; titremeyle birlikte çatlaklar oluşması, yönetim zafiyetine; dağın yanması, devlet başkanını vefatına işarettir. Rüyada dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye; dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek, yöneticilerin topluma faydası olmadığına; dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek, ısırıcı ve topluma ancak zararı dokunan yönetime; dağda vahşi hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş gören yahut kamu malına zarar veren yöneticilere işarettir. Rüyada dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya; dağın fare vs. doğurması umulan şeylerin boş çıkmasına; dağın oğlan doğurması, o ülke için hayırlı ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine; kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine; dağa kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra; taş, çamur vs. yağması, devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere delalettir. Rüyada dağ görmek kötü şans ve monoton bir iş hayatını simgeler.Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.Dağ görmek veya dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir. İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız. Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Kişi doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.Dag rüyada zorlukla tabir edilir. Rüyasında büyük bir dağa tırmandığını görmek, eğer zirveye ulaşmış ise, hayatında bütün zorlukları yeneceğine işarettir. Dağa tırmanırken, birçok zorluklara uğradığını, bazı yerlerde ayağı kayarak bir iki metre aşağı düştüğünü veya tamamen dağdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını görmek, hayatında birçok zorluklara rastlayacağına, zorlukla geçimini temin edeceğine işarettir. Dağın orta yerinde daha fazla tırmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir işinde başarılı olamadığı için durmadan meslek değiştirdiğine işarettir. Danyal (A.S.) demiştir ki: Rüyada bir dağın üstünde olup bunu kendi mülkü zannettiğini görmek, kadri yüce bir kimseye delâlet eder.Bir kimsenin rüyada Arafat, Cûdi, Uhud ve Tur dağlarından herhangi birini görmesi, ulema ve salihlerin hizmetinde bulunacağına delalet eder. Rüyada dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, çıkması muhtemel bir harp ile tabir olunur. Yine dağın semalara yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, bütün insanları kaplayacak korku ve şiddete delalet eder.Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunmayan bir dağı görmek, kâfir ve azgın bir melik ile tabir edilir. Eğer dağda nebatat biter ve sular da çağlar ise, bu defa, o rüya dindar bir devlet reisine delalet eder.Rüyada dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi bir zatın vefatına veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine delalet eder. Rüyada çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde, orada kalıp ne aşağı inmeye, ne de yukarı çıkmaya imkân bulamadığını görmek, ömrünün yarısında vefat edeceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmesi, o şehre yeni bir valinin geleceğine delalet eder.İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisini bir dağ üzerinde görmek, ana babaya asi olmak ve yakın ecel ile tabir olunur. Dağ üzerinde oturması onun ölümüdür. Dağ eteğinde olması ise, hayat ve yaşayışının müddetine delalet eder.Rüyada dağların canlandığını sonradan tekrar eski hallerine döndüğünü görmek, o mıntıka halkına gelecek şiddetli bir korkuya delâlet eder. Ancak Allahu Teâlâ o korkuyu sonradan onlardan kaldırır. Bazı kere de rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ızdırap ve işsizliğe delalet eder.İmam Nablusî demiştir ki: Rüyada dağ ve dağın yürüdüğünü görmek şiddet ve korkuya bazan da yolcu için denizde boğulmaya delalet eder. Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir hadisenin çıkmasına işarettir.Rüyada bir dağa yaslandığını görmek, kuvvetli bir melike dayanmaya, dağın gölgesinde oturduğunu görmek, bir melikin himayesine sığınmaya ve rahatlığa delalet eder.Bazı kere rüyada görülen dağlar; meliklere, amirlere, salihlere ve alimlere delalet eder. Bazan da dağ, din ve dünya sahibine işarettir. Rüyada dağın yere battığını görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölümüne alâmettir.Kirmani demiştir ki: Rüyada bir dağa sahip olduğunu görmek, kalbi katı, şanı büyük bir zâta arkadaş olmaya delalet eder. Bir dağın etrafında dolaştığını görmek, büyük bir kimseye intisab ile tâbir olunur.Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını görmek, yetim ve hastalara iyilik ve ihsanda bulunmaya delalet eder. Bazı kere de dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana; bazen de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir.Rüyada bir dağda mağaraya girdiğini gören kimse, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve sadece Rabbine tevekkül eder. Dağa düzgün bir yoldan geldiğini görmek ise, maksat ve arzuya vâsıl olmaya delalet eder.Selimi demiştir ki: Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmete alâmettir. Rüyada bir dağa tırmandığını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar.Bir kimsenin dağda çimenler üzerinde ibadet ettiğini görmesi Cenâb-ı Hakk’ın rızasına delalet eder. Dağ eteğinde kaynayan bir sudan abdest aldığını görmek ve namaz kılmak, günahlardan temizlenmeye ve kalp safasına delalet eder.Rüyasında dağ gören genel olarak önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.Dağ

D

Ayrıca Bkz: Düzlenmiş YerRüyada düz bir yerde bulunduğunu görmek, kârlı bir işe ortak olacağınıza işarettir. Düz bir arazi, bol kazanca...

D

Ayrıca bkz: Bilemek GörmekCabir’ül-Magrîbî ‘ye göre: Rüyada elinde bir testere olduğunu görmek, bir işe başlayacağına delalet eder. Bir ağaç parçasını...

D

Ayrıca Bkz: Ayak  Rüyasında düztaban olan kimse, kendi hatası yüzünden hayatı altüst olur.Düztaban

D

Rüyada herhangi bir şeyi düzmek, tesbih dizmek zikre ve istiğfara; inci ve yakut gibi değerli şeyleri dizmek, ilme ve mal...

D

Ayrıca Bkz: DüzlükNablusi Rüya Tabirleri: Bir kimsenin rüyada bir dağı ve bir tepeyi herhangi bir düzleştirici olmaksızın, kendi kendine düzlenmiş...

D

Ayrıca bkz: Kanun Görmek, Kanun ÇalmakRüyada tef görmek erkek için üzüntüye, kadınların işine fazla karışmaya; kadının tef görmesi ve çalması...