Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Çoban

9

(Ayrıca bkz: Çoban Otu, Sığır çobanı, Çoban Değneği.)Rüyada çoban görmek öğretmene, memura, yargıca, halkın büyüğüne işarettir. Çoban bazen adaletle hükmeden kimseye delalet tir. Rüyada koyun çobanı olduğunu görmek velayete ve ehil olanlar için yüksek memurluğa; domuz çobanı olduğunu görmek, hayırlara, Hristiyan din ve dünya görüşüyle aile ve toplumu şekillendirmeye ve çalışmaya işarettir.Rüyada çoban olmak sorumluluğa, ev halkının akıbetinden dolayı hesap vermeye delalet eder. (Çoban değneği için Bakınız; Değnek.)Rüyasında çoban olduğunu gören kimse toplumda hak ettiği yere ulaşır ve başkalarına büyük iyilikte bulunur.Rüyada çobanlık etmek mal ve rızka delalet eder. Çobanlık, Ebu Sait El-Vaiz’e göre; memuriyet ve ululuk ile tabir olunur. Rüyada koyun sürüsünü otlatırken bir hayvanını kurdun kaptığını ve ötekilerin de kaçtığını görmek, o yerden hükümetin zulmünden dolayı halkın kaçtığına delalet eder. Danyal (A.S.) diyor ki: Koyun çobanlığı yaptığını gören hayır ve menfaate nail olur. Beygir çobanlığı memuriyete; merkep çobanlığı şeref ve ikbale; öküz çobanlığı şeref ve şöhrete; deve çobanlığı berekete ve hacca gitmeye delalet eder.İbn-i Sirin’e göre; rüyasında çoban olup, hayvan sürülerini güttüğünü gören, bir memuriyete girer; bir çobanla konuştuğunu görmek bir iş bulmak için bir yere başvurduğuna veya işinden ayrılıp, başka bir işe gireceğine delalet eder. Rüyada sürülerini otlatırken bir ağaca yaslanıp kaval çaldığını gören veya bir çobanın çaldığı kavalı dinleyen; ölümünü beklemediği bir kimsenin ani ölümünden dolayı onun mirasına konar. Salimi’ye göre: Rüyasında çoban olup koyun güttüğünü görmek, bulunduğu işte başarılı olacağına; çoban olup kaval çaldığını görmek, emrinde bulunanlara veya arkadaşlarına hayrı dokunacağına; koyunları sürerek köye getirdiğini görmek, bulunduğu yerin halkı tarafından sevildiğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada çoban görmek, iyidir. Çoban, öğretmen, memur ve hakime işarettir. Bir kimse rüyada koyun güttüğünü ancak güdeceği yerleri bilmediğini görürse, manasını bilmediği halde Kur’an okur. Rüyada görülen çoban halkın büyükleridir. Çobanı görmek şanın yüceliğine, insaf ve adaletle halka hükmetmeye işarettir. Ancak domuz çobanı görmek, müstesnadır. Bu halde tabir, Hristiyan ve bidat sahibi kimselerle düşüp kalkmaya işarettir.Çoban

Ç

Rüyada çürümek görmek çürüme rüyaları genellikle sağlık sorunlarıyla ilgilidir.Bu tarz rüyalar gören kişiler, sağlıklarına dikkat etmeli ve tedbirli olmalıdırlar.Ayrıca bkz:...

Ç

Ayrıca bkz: Çürümek, LeşRüyada çürük bir şey görmek gıda maddelerinin çürümesi cimriliğe, malın sadakasını vermemeye ve malda meydana gelecek bereketsizliğe...

Ç

Rüyada çuvaldız görmek, evin hanımına; ona ip geçirmek, eşin hamile kalıp çocuk doğurmasına; doğumun söz konusu olmadığı hallerde yolculuk yapmaya...

Ç

Ayrıca bkz: Çürük, Diş, Diş HekimiRüyada çürük diş görmek hem hayırlı bir rüya hem de şer dolu bir rüya olarak...

Ç

Ayrıca bkz: ÇuvalNablusi Rüya Tabirleri: Rüyada çuvalcı görmek, herkes tarafından bilinen, tanınan bir kimseye delalet eder. Çünkü çuval her türlü...

Ç

Ayrıca bkz: HüthütRüyada görülen çulluk kuşu, evliliğe; avlanmış çulluk kuşu, haber ya da evlada delalet etmektedir. Bazı rüya âlimlerine göre ise,...