Harf Harf Arayın

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Alacakarga

6

Ayrıca bkz: Alakarga, Karga YavrusuRüyasında alacakarga gören kimsenin bu rüyası o kimsenin; kibirli, cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimse olduğuna delildir. Yine alacakarga görmek, taaccüp (şaşkınlık) edilecek bir şey görmeye işarettir.Başka bir yoruma göre; alacakarga görülmesi, uzun yaşamaya, eşya ve menfaatin devamına delâlet eder. Aynı zamanda karga, yaşlı kadınlar ile yorumlanır. Böyle bir yorum karganın ömrünün uzunluğundan dolayıdır.Rüyasında karga avladığını gören kimse; fakirlik ve sıkıntı içinde haram mala sahip olacağına yorumlanır.Evin Üzerinde Karga GörmekBir kimse rüyasında bir evin üzerinde karga görmüş olsa o kimsenin bu rüyası; fasık bir kimsenin rüya sahibine hanımı hakkında ihanet etmesiyle yorumlanır.Karganın Söz Söylediğini GörmekRüyada karganın bir kimseye söz söylediğini görürse; rüyayı gören kimsenin fasık bir çocuğu olacağına işarettir.Kargaya Sahip OlmakRüyada kargaya malik (sahip) olmak ise, fasık bir çocuğa işarettir. Çok fazla karga görmek, çok konuşan birtakım adamlara delalet eder. Rüyada bir karganın yeri eştiğini görmek, pişman olacak bir işi yapmaya işarettir.Karga Eti YemekBir kimsenin rüyasında karga eti yediğini görmesi; o kimsenin hırsızlar vasıtasıyla eline mal geçeceğine, bir kimsenin rüyasında yeri kazdığını görmesi; o kimsenin erkek kardeşini öldüreceğine yo­rumlanır.Çünkü, Hz. Âdem (A.S.)’in Kabil adındaki oğlu, Hâbil adındaki erkek kardeşini öldürmüştür ve gömmeyi akıl edemeyince Allah Teâlâ iki karga gönderdi. Kargalardan biri diğerini öldürdü. Sonra da öldürdüğü arkadaşını yeri kazarak defnetti. Bunu gören Kabil’de aynı şeyi yaptı. (Bakınız: Maide Suresi, ayet: 27-31.)Karga TırmalamasıRüyasında karganın kendisini tırmaladığını gören kimsenin; şiddetli soğukta helak olacağına, günahkâr ve ahlâksız bir toplumdan ona kötülük, acı, dert ve üzüntü isabet edeceğine işarettir.Karga GörmekKarga kışın elçisidir. Onun için karga görmek, havanın soğukluğuna, sıkıntı ve ızdırap çekmeye delâlet eder. Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi iyiye yorulmaz. Bazı kere de karga görmek, geçime düşkünlüğe ve bu hususta gayrete delâlet eder.Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir karganın kendisiyle konuştuğunu görmek, bir yabancıdan menfaate ve iyi bir habere işarettir.Nablûsî (R.A.) demiştir ki:  Rüyada bir kargayı Kâbe üzerine düşmüş görmek, fasık kimsenin, Saliha ve temiz bir kadınla evleneceğine delâlet eder. Rüyada alacakarganın doğurduğunu görmek, göz aydınlığına ve sevince delâlet eder.İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Böyle bir rüyayı gören kimsenin çok fazla üzüleceğine ama sonunda bu üzüntüden kurtulacağına işaretle tabir olunur. Rüyada karga görülmesi; dosttan ayrılmaya ve gurbete gitmeye işaret eder.Alacakarga

A

Seyyid Süleyman: Rüyada ukhuvan (papatya) görmek, dağdan toplamak bir padişahtan veya büyük bir zattan cariye almaya delildir. Ayrıca bkz: Çiçek GörmekBir...

A

Rüyada ikram etmek, gözü ve gönlü bol kişilerle tanışmaya, sürpriz hediyeler almaya, ziynet eşyalarının artmasına delalet eder. Rüyayı sahibinin kişinin...

A

Rüyada hayvan kılı görmek, bazı tabircilere göre; rüyayı gören kişinin bolluk ve bereketle karşılaşacağına delalet eder. Zenginlik, mülk, para kazanmak...

A

Rüya kavim görmek yeni insanlarla tanışmaya, yolculuğa, hayırlı haberlere yorumlanır. Tanıştığınız kişilerle bir iş kurabilir veya sağlam dostluklar kazanabilirsiniz. Rüyada kavimler...

A

Ayrıca bkz: Efsuncu GörmekBir kimsenin rüyada Kuran’dan bazı ayetleri bir hasta üzerine okuduğunu görmesi, şiddetli ağrıdan ve hastalıklardan kurtulmaya, üzüntü...

A

Ayrıca bkz: Azap Meleğini Görmek, Melekler Rüyada can alıcı meleği güler yüzlü görmek, rüyayı gören kişinin şehit olacağı ile tabir olunur.Rüyada...